onsdag, augusti 12, 2020
Följ Oss

Fastighetsförmedling

Fastighetsförmedling


Fastighetsvärdering

  • Vi är av kreditinstitut och banker godkända fastighetsvärderingsmän och utför
    alla typer av värderingsuppdrag.


Generationsskifte

I samband med överlåtelse av fastigheter till barn eller annan närstående finns det många olika saker att ta hänsyn till. Vikten av att planera en överlåtelse noga är mycket betydelsefull och kräver oftast en omfattande planering. Det är inte bara frågan om överlåtelsen i sig, utan även tryggheten för dig som överlåtare och rättvisekrav som noga skall planeras och tas hänsyn till. Vår erfarenhet och kunskap borgar för ett gott genomförande.