torsdag, december 13, 2018
Följ Oss

Bolstads-Åker 1:2

001
Jordbruksfastighet i 2 skifte.
Bostadshus i sämre skick. Maskinhall 95 kvm i gott skick. Ladugård och övrigt mindre uthus är fallfärdiga.
Typ
Fastigheten Mellerud Bolstads-Åker 1:2. Jordbruk - inriktning skog, spannmål.

Pris
Anbud, Auktionsfirma Leif Landberg & Co tillhanda senast 2018-12-11 kl 12:00.

Visning
Fastigheten visas lördag 1 december kl. 11:00 - 12:00
Arealer
Totalt 30 ha fördelat på skog 12 ha, åker 14 ha, impediment 2 ha och övrigt 2 ha. Det finns 2 skiften.
Bostadsbyggnad
Byggnadstyp: 1 ½ plan. 1 rum. Byggnadsyta ca 46 m².

Byggnadssätt: Undergrund: Lera. Grundmur: Huggen sten. Grund: Torpargrund. Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Trä. Takbeklädnad: Taktegel. Murstock: Skorsten saknas.

Grävd brunn, avlopp saknas.

Åkermark
Uppgifter enligt fastighetstaxering: Areal: 14 ha. Brukningsvärde: Normalt. Dränering: Tillfredsställande/Självdränerad. Uppgifter enligt skogsbruksplan: Inägomark 17 ha.
Skogsmark
Enligt fastighetstaxering: Areal: 12 ha. Enligt skogsbruksplan: Produktiv skogsmark 14,2 ha.
Impediment
Enligt fastighetstaxering: Areal: 2 ha. Enligt skogsbruksplan: Impediment berg 0,7 ha. Väg och kraftledning: 0,3 ha. Övrig areal 0,2 ha.
Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980
Ladugård Area 547 kvm. Beskaffenhet: Fallfärdig - på väg att rasa.
Maskinhall
Träbyggnad ca 95 kvm byggnadsyta.
Mindre uthus
På väg att rasa.
El
Elanslutning till fastigheten är bruten.
Arrende
Fastigheten är utarrenderad enligt ett 2- årigt arrendekontrakt från 1999-02-23. Arrendeavgift 21 000. De till arealen hörande stödrätterna tillhör markägaren och skall vid arrendets upphörande återgå till markägaren. I arrendet ingår älgjakten.
Bostadshuset
Taket läcker. Bjälklagen gör att golven håller på att falla samman. Grävling under huset.
Ekonomi
Anbud märkt Mellerud Bolstads-Åker 1:2 skall vara mäklaren tillhanda senast 2018-12-11 kl 12:00.
Taxeringsvärde
Totalt 1 809 000 kr fördelat på skogsmarksvärde 826 000 kr, åkermarksvärde 793 000 kr, ekonomibyggnadsvärde 110 000 kr, impedimentvärde 6 000 kr och övrigt 74 000 kr. Typkod 113.
Servitut, planbestämmelser m m
Inskrivna servitut/Övr gravationer: Avtalsservitut D-2014-00497767:1
Avtalsservitut Kraftledning.

Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning: Mellerud Södra Hagen GA:2
Skattetal: Mantal 1/8.

Vägbeskrivning
Koordinater
WGS84 DD (LAT, LONG)                            58.54769, 12.50148
WGS84 DMS (LAT, LONG)                        N 58° 32' 51.68", E 12° 30' 5.31"
WGS84 DDM (LAT, LONG)                       N 58° 32.8613', E 12° 30.0885'
RT90                                                           6496389.323, 1307681.792
SWEREF99 TM                                         6492393.75, 354596.919.
Övrigt
Säljaren kommer i köpekontraktet att friskriva sig för dolda fel.

Frågelista har ej kunnat lämnas då ingen företrädare för dödsboet har bebott fastigheten.

Ytterligare städning av fastigheten kommer inte att ske.

De i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga och kan inte utgöra köprättsligt ansvar. Köparen kan inte heller grunda skadeståndsanspråk mot fastighetsmäklaren avseende att uppgifter i fastighetsbeskrivningen avviker från verkliga förhållanden.
Informationen i fastighetsbeskrivningen är grundade på offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. 

Auktionsfirma Leif Landberg & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, förutsättningar, omfattning i den mån detta anses erforderligt utan särskilt meddelande.

 

 

 

Ansvarig mäklare
Per-Göran Asp
Auktionsfirma Leif Landberg & Co

070 - 544 75 66