torsdag, juli 27, 2017
Följ Oss

Åsmule

 005

 

Skogsfastighet på Kroppefjäll
Skogsfastighet med kulturhistoriska byggnader med ett naturskönt läge.
Fastigheten ger ägaren goda möjligheter till jakt och fiske.
 
 
 BUDGIVNING PÅGÅR. HÖGSTA BUD 7 000 000.
 
Bilagda handlingar (klicka på nedanstående länkar)
 
 
Övrigt
Fastighetens byggnader visas onsdag 28 juni kl 17:00 - 19:00.
Skog och mark besiktas av intresserade på egen hand.
 
Ekonomi
Pris 7 700 000 kr eller högstbjudande.

Typ
Fastigheten Mellerud Åsmule 1:14, 1:16, Gunvarbyn 1:62 och 1:64. Skogsfastighet - inriktning skog.
 
Arealer
Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 126 ha, fördelat på skog 90 ha, impediment 29 ha, bete 5 ha, övrigt 2 ha.

Arealuppgifter enligt Enligt skogsbruksplan. Totalt 129,1 ha, fördelat på skog 108,8 ha, impediment 9,9 ha, inägomark 8,8 ha, vatten 0,1 ha, övrigt 1,5 ha.

Det finns 6 skiften.

Bostadsbyggnad
Byggnadstyp: 1 ½ plan. Byggnadsår 1930. 4 rum, varav 2-3 sovrum. Boarea 98 m². Biarea 27 m². Byggnadsyta 90 m². Areauppgifter enligt taxeringsinformationen. Tomtarea 1 000 m². Tomten: bärbuskar och fruktträd.


Planlösning:
Hall på bottenvåning om ca 12 m². Golv: linoleum. Väggar: målade. Tak: målat.

Kök på bottenvåning om ca 17 m². Golv: linoleum. Väggar: bröstpanel/målade. Tak: målat. Utrustning: kyl-halvhöjd, vedspis och kökspanna.

Rum på bottenvåning om ca 19 m². Golv: linoleum. Väggar: tapet. Tak: målat.

Rum på bottenvåning om ca 13 m². Golv: linoleum. Väggar: tapet. Tak: målat.

Badrum på bottenvåning om ca 9 m². Golv: plastmatta. Väggar: vinyltapet. Tak: målat. Utrustning: toalett, badkar, tvättställ och tvättmaskin.

Groventré på bottenvåning om ca 4 m². Golv: plastmatta. Väggar: målade. Tak: målat.

Skafferi på bottenvåning om ca 3 m².

Matkällare i källare om ca 4 m².

Hall på övervåning om ca 12 m². Golv: trägolv. Väggar: målade. Tak: målat.

Rum på övervåning om ca 9 m². Golv: trägolv. Väggar: tapet. Tak: målat.

Rum på övervåning om ca 14 m². Golv: plastmatta. Väggar: tapet. Tak: målat.

Vindsgarderober på övervåning.

Byggnadssätt: Grundmur: Betong, granit. Grund: Torpargrund. Stomme: Timmer. Bjälklag: Trä. Fasad: Trä. Takbeklädnad: Skiffer. Fönster: Enkla fönster med innanfönster. Murstock: Murad skorsten.

Enskilt vatten och avlopp.
Uppvärmning och el: Uppvärmningssystem: Kökspanna, elpatron vattenburen värme. Installerad: 1990. Leverantör: Parca.

Lillstuga
Byggnadstyp: 1 plan. 2 rum. Byggnadsyta ca 38 m².

Byggnadssätt: Stomme: Timmer. Bjälklag: Trä. Fasad: Trä. Takbeklädnad: Skiffer. Fönster: Enkla fönster.

Skogsmark Areal 90 ha. Barrskog: 106 kbm/ha. Lövskog: 27 kbm/ha.
Impediment Areal 29 ha.
Betesmark Areal 5 ha. Brukningsvärde: 30 % lägre avkastn och kvalitet, ev skogsmark i framtiden.
 
Ladugård
Träbyggnad under tegeltak innehållande lada, loge, fähus och gödselutrymme. Byggnadsyta ca 260 kvm.
 
Stall
Träbyggnad under eternittak innehållande stall, lada, loge och öppet utrymme. Diverse utrustning tillhör älgjaktslaget. Byggnadsyta ca 158 kvm.
 
Vedskjul/hönshus
Träbyggnad under tegeltak innehållande vedskjul och hönshus. Byggnadsyta ca 56 kvm.
 
Magasin
Träbyggnad i 1½ plan under tegeltak innehållande snickarbod, magasin och utedass. Byggnadsyta ca 39 kvm.
 
Skogsbruksplan
Skogsbruksplan finns upprättad 2017 av Skogsstyrelsen. Enligt planen utgör fastighetens virkesförråd totalt 16 341 m3sk med en bonitet på 5,5 m3sk per ha.
 
Vatten och avlopp
Vatten från borrad brunn 122 m, färdigställd 1935 enligt radonmätningsprotokoll 1996-07-07. Hydrofor och pump är i dåligt skick. Avlopp till tre-kammarbrunn enligt tillstånd 77.91 090.552 1977-05-23 paragraf 139.
 
Fiskerätt
Fiskerätt ingår i : - Örsjön - Bodanesjön - Storån - Falån.
 
Jakt
Fastighetens areal ingår med 1 jägare i Åsmule jaktlag ca 1 200 ha. Småviltsjakten tillhör fastigheten.
 
Taxeringsvärde
Taxeringsvärde enligt förslag 2017 Skogsbruksvärde 3 339 000, skogsimp. 82 000, jordbruk 40 000, ekonomibyggnad 72 000, tomtmark 85 000, bostad 234 000. SUMMA 3 852 000.
 
Fibernät
Fastigheten är anmäld till Örs Fibernät, anslutningskostnad 15 000 är betald.
 
Naturinventering
Fastigheten ingår i naturinventering kring våtmarkerna på Kroppefjäll samt nämnd som fastighet inom- eller angränsande till Natura 2000-område i Västra Götaland.
 
Vägar
Fastigheten har andel i: - Hägdenäsvägen 17,88 % - Grönalidsvägen 5,2 % - Fjällvägen 0,6 % - Svartevägen 2,16 % vägsamfälligheter. Avtalsservitut finns tecknat för väg mellan Åsmule 1:48 och 1:16.
 
Mark kring ladugård
Eftersom tvetydighet kan råda beträffande gränser vid ladugården, rösen som visar ett och kartan visar ett annat, har servitutsavtal upprättats kring detta med grannfastigheten Åsmule 1:14 vilket klargör rättigheterna.
 
Nyckelbiotoper
Inventering av nyckelbiotoper har utförts på fastigheten.
 
Byggnadsinventering
Fastigheten ingår i den kulturhistoriska byggnadsinventeringen vilken skett 2007.
 
Sotningsprotokoll
Vedspis i bostadshusets kök okulärbesiktigades av Sotarn på Dal AB 2016-09-09 då inga avvikelser noterades. Röktrycksprovning skedde 1990-02-14.
 
Energideklaration
Status: Energideklaration behövs ej.
 
Taxeringsvärde
Totalt 3 209 000 kr fördelat på tomtmarksvärde 109 000 kr, bostadsbyggnadsvärde 218 000 kr, skogsmarksvärde 2 677 000 kr, betesmarksvärde 38 000 kr, ekonomibyggnadsvärde 83 000 kr och impedimentvärde 84 000 kr. Taxeringsvärdet är fastställt avseende år 2014. Typkod 120.
 
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-last: Avtalsservitut Kraftledning(2 st); Ledningsrätt Starkström.

Inskrivna servitut/Övr gravationer: Avtalsservitut Kraftledning, Avtalsservitut Kraftledning.

Gemensamhetsanläggning: Mellerud Åsmule GA:2.
Skattetal: Mantal. 3/16.

Vägbeskrivning
Vid vägen på Örsjöns västra sida finner Du fastigheten.

WGS84                                   58°40'2.0"N 12°17'3.3"E
WGS84 DDM                           58°40.033'N 12°17.055'E
WGS84 decimal (lat, lon)         58.667209, 12.284249
RT90 (nord, öst)                     6510334, 1295742
SWEREF99 TM (nord, öst)         6506186, 342498.

 

Ansvarig mäklare
Per-Göran Asp
Auktionsfirma Leif Landberg & Co

070 - 544 75 66

powered by contentmap